ENERJİ VERİMLİLİĞİ

EBA ile havanız değişecek...

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Hem endüstriyel alanlardaki üretim miktarı ve kalitesi açısından hem de yaşam standartlarını farklı binalarda en üst seviyede tutacak şekilde, ürün veya birim başına düşecek enerji tüketiminin en uygun biçimde elde edilmesi enerji verimliliği olarak söylenebilir. Bunu birçok değişik alanda ve farklı sektörler kapsamında detaylarıyla açıklamak da mümkündür.

Örneğin geri dönüşüm kapsamında atıkların yeniden kazandırılması, son teknolojik sistemler dahilinde enerji talebinin düşüşü, elektrik ile birlikte ısı ve hava noktasında ortaya çıkabilecek enerji kayıplarının önüne geçmek, endüstriyel açıdan ve yaşamın devam ettirildiği binalar kapsamında enerji verimlilik durumu en iyi şekilde elde etmektir. Burada ana etmen enerji tasarrufunu gerçekleştirmektir. Fakat bu noktada sadece elektriklerin söndürülmesi ya da bunun gibi küçük detaylar değildir. Enerji atıklarının değer kazanması ile birlikte aynı zamanda genel anlamda enerji performansı açısından durum büyük bir önem arz etmektedir.

Enerji Verimliliği İçin Çözümler

Burada yaşam standartları açısından binalar için konuya bakılmak gerekirse, enerji verimliliği için en önemli faktör ısıtma adına harcanan enerjinin düşürülmesidir. Burada binalar için gerçekleştirilecek ısı yalıtım sistemleri iç mekanın ısısını istenilen dengede tutularak verim kazanılmasına fırsat sağlar. Aynı zamanda aydınlatma ve elektrik cihazları kapsamında da yine enerji tasarrufu gerçekleştirmek adına yüksek verimlilik sağlayan ışık sistemlerini kullanmak ön plana çıkar. Önemli derece enerji performansı elde edilmek adına mutlaka ulaşım noktasında toplu taşımalar daha fazla artırılmasıdır. İnsanların da bireysel yerine toplu araçları kullanması ülke kapsamında en büyük enerjinin sarf edildiği petrolün daha düşük seviyelerde kullanılmasına imkan verir.

Sanayi Kuruluşları Adına Enerji Verimliliği

Sanayi kuruluşları için enerji verimliliği adına bunu en yüksek seviyeye çıkarabilmek noktasında birtakım yapılması gereken durumlar söz konusudur. Bazı alanlarda kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda iklim ve çevre koşulları ile birlikte kontrol sistemleri ya da enerji muhasebesi adına üzerinde köklü bir çalışma sağlanmalıdır. Her geçen gün gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında enerji performansı uç noktaya çıkarmak için farklı Arge çalışmaları gerçekleştirilse de yine de bu durum toplum açısından da önemli bir hale gelmelidir.

TOP