LABORATUVAR İKLİMLENDİRME ÇÖZÜMLERİ

EBA ile havanız değişecek...

LABORATUVAR İKLİMLENDİRME ÇÖZÜMLERİ

Genel olarak laboratuvar iklimlendirme sistemleri tasarımları gerçekleştirirken sıcaklık ve nem oranı durumundaki komplikasyonlar göz önüne alınmıştır. Normal ortam koşulları altında hem sıcaklık değerleri hem de nem oranı mutlaka istenilen dengede olmalıdır. Bu bağlamda eğer sıcaklık arzu edilen noktaya çekilmiş ise buna paralel olarak nem de ayarlanmalıdır. Laboratuvar koşulları altında çalışacak kişilerin bunu rahatça yapmaları için ise havanın homojen dağılımı büyük bir önem taşırken, aynı zamanda gerçekleştirilecek olan testler ve diğer çalışmalar uygun koşulları sağlamalıdır. Bunun nedeni ise ortaya çıkacak tahlil ve testlerin mutlaka sertifika standartları dahilinde olması gerektiği şartlarla belirlenmesidir. O yüzden laboratuvar çalışmalarına geçerlilik kazanması adına laboratuvar havalandırma sistemlerinin doğru şekilde eşit bir denge sağlayacak noktalara yerleştirilmeleri büyük bir önem arz eder.

Laboratuvar Sistemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Doğru bir laboratuvar iklimlendirme sistemi seçilirken mutlaka sıcaklığın arzu edilen dengeye getirecek ve aynı şekilde nem oranını doğru biçimde yakalayacak silindire sahip cihazlar tamamen kaliteli olarak seçimi yapılmalıdır. Aynı şekilde dış ortam ile istenilen alışverişi en uygun kapsamda gerçekleştirilecek dış ünitelerin seçimi de oldukça önemlidir. Mutlaka bulunulan bölgenin hava koşulları baz alınmak suretiyle cihazlar kullanılmalıdır. Özellikle nem oranı bu konuda ön plana alınmalıdır. İnverter kompresörlü veya hot gazlı cihazlar kullanılmalı ki, nem oranı istenilen noktaya sabitlensin. Tüm bunların ötesinde mutlaka laboratuvar havalandırma sistemlerinin konumlandırması dikkatli bir plan ve program dahilinde projelendirilerek yapılması gerekmektedir. Bu sayede hava homojen şekilde dağılım göstererek nem ve sıcaklık oranının istenilen dengeye gelmesine fırsat verir.

Laboratuvarda Kullanacak Farklı Sistemli Cihazlar

Farklı çalışma prensipleri dahilinde değişik laboratuvar iklimlendirme ürünleri bulunmaktadır. Bunlar içerisinde örneğin hot gazlı sistemler daha çok sıcaklık ve nem oranının en iyi şekilde ayarlanmasına olanak tanımaktadır. Özellikle bu sistemler dahilinde bulunan serpantin sayesinde dengeli bir soğutma işlemi de gerçekleştirir. İnverter kompresör sistemleri sayesinde de ortam kademeli şekilde soğutulabilmektedir. Bu yüzden laboratuvar havalandırma sistemleri gerçekleştirilecek olan değişik çalışmalar dahilinde uluslararası standartları karşılayacak bir ortam yakalanması için, mutlaka doğru yerlere konumlandırılarak kullanılması gerekmektedir.

TOP