SERA İKLİMLENDİRME

EBA ile havanız değişecek...

SERA İKLİMLENDİRME

Belki de iklimlendirme sistemleri adına en ihtiyaç duyulan bölgelerden biri olarak seralar ön plana çıkartılabilir. Bu kapsamda birçok farklı özellikleri dahilinde sera iklimlendirme sistemleri kullanılmaktadır. Burada ilk olarak ısıtma sistemlerinden bahsedilecek olursa, bölgede bulunan enerji kaynakları baz alınmak suretiyle bitkinin ısı ihtiyacı ve serin ısı iletkenlik kat sayısı ve yıllık olarak gece gündüz değerleri hesaplama suretiyle bu sistemler yerleştirilir.

İkinci olarak soğutma sistemleri ise soğutmanın ihtiyaç duyulduğu seralar kapsamında hesaplamalar yine gerçekleştirilerek buna göre kullanım sağlanır. Özellikle seralarda yetiştirecek olan birbirinden farklı bitkilerin, değişik zamanlarda istenilen nem oranının yakalanması adına sera havalandırma sistemleri entegre edilmektedir. Bu şekilde daha sağlıklı bir ortam içerisinde bitkilerin yetiştirilme imkanı yakalanır.

Seralar İçin Farklı İklimlendirme Sistemleri

Otomasyon sistemine entegre edilmesi ile birlikte sera iklimlendirme seçenekleri kapsamında ihtiyaç duyulan oksijen karbondioksit değişimi ve salınımı daha düzgün bir şekilde gerçekleştirilir. İstenilen parametreler doğrultusunda seranın arzu ettiği havalandırma gün içerisinde farklı süreler dahilinde uygulanabilmektedir. Özellikle hava konsantrasyonunun her noktasında eşit düzeyde olabilmesi adına özel fanlar sera havalandırma cihazları altında bulunmaktadır.

Yetiştirilecek olan bitkilerin özelliklerine ve yapılarına bağlı olarak bu cihazlar devreye girer ve hava sirkülasyonunu en iyi şekilde gerçekleştirir. Bu da sera içerisinde doğru homojen dağılımını sağlayarak kaliteli ve insan sağlığını koruyucu doğal bitkiler yetiştirilmesine imkan tanır. Ayrıca mevsim geçmeden bitkilerin tam sürede büyümesine fırsat verir.

Seralar İçin Farklı Havalandırma Sistem Özellikleri

Gölgelendirme seçenekleri dahilinde sera iklimlendirme sistemleri İçerideki ısıyı muhafaza etmek ve maliye düşürmek adına da kullanılmaktadır. Ayrıca dış ortamdan gelen ısı ile birlikte ışığın dengeli bir biçimde yansıtılmasına da imkan vermektedir. Otomasyon sistemi çatısı altında entegre edilmiş olan bu sera havalandırma sistemleri, ortam parametrelerine uygun şekilde otomatik olarak devreye girmektedir. Ayrıca gün sayısının az olduğu dönemlerde ya da güneşlenmenin büyük bir öneme sahip olduğu zamanlarda suni aydınlatma işlemleri de yine iklimlendirme ve havalandırma seçenekleri dahilinde güven içerisinde kullanılabilmektedir. Bitki gelişiminin düzenli şekilde gerçekleştirilmesine imkan veren bu sistemler doğru projelendirmeler eşliğinde uygulanmalıdır.

TOP