TEMİZ ODA İKLİMLENDİRME

EBA ile havanız değişecek...

TEMİZ ODA İKLİMLENDİRME

Daha çok insan sağlığını etkileyecek kuruluşlar olarak hastanelerde ya da gıda sektörü ile birlikte ilaç üretiminin gerçekleştirildiği noktalarda temiz oda iklimlendirme sistemleri, günümüzde artık farklı ürünlerin kalitesini yükseltmek ve birçok değişik tozdan korumak adına da değerlendirilmektedir. Burada bir örnek vermek gerekirse, değişik teknolojik cihazın içerisinde bulunan çiplerin arasına gelebilecek herhangi bir toz veya kir büyük bir probleme sebep olabilir ve sistemi devre dışı bırakarak kısa devre ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir. O yüzden özellikle teknolojik açıdan gerçekleştiren ürünler dahilinde temiz oda havalandırma sistemlerinin yerleştirilmesi büyük bir öneme sahiptir. Bu şekilde ürün hattı kapsamındaki farklı cihazların, malzemelerin ve diğer bütün kullanım etkenlerin doğru şekilde değerlendirilmesi adına bu sistemler uygun şekilde yerleştirilmelidir.

Temiz Oda İklimlendirme Sistemlerinin Amacı

Burada temiz oda iklimlendirme sistemlerinin kullanılmasındaki temel amaç toz tanelerinin minimum seviyeye indirilmesi ve hatta tamamen yok edilmesidir. Bunu artı olarak elbette sıcaklık ve nem oranının arzu edilen seviyeye getirilmesi de bu sistemlerin görevleri arasında yer alır. Vardiyalı ya da vardiyasız tüm farklı işletmelerde bu sistemler sürekli olarak çalışacaklarından dolayı mutlaka düşük enerji kullanımı gerçekleştiren cihazları elde etmek ayrıca önem arz eder. Bu kapsamda üretilen ürünün kalitesinin artması, yeni ürünlerin geliştirilmesi için gerekli ortamın sağlanması, üretim hattı çerçevesinde verimliliğin artması ve ayrıca ürün için kullanılan malzemenin düşürülmesi noktasında da temiz oda havalandırma sistemleri önemli bir yer kaplar.

Temiz Oda İklimlendirme Sistemlerinin Görevleri

Burada temiz oda iklimlendirme sistemleri ile toz taneciklerinin ortam içerisine girmesi ve barınması önlenirken, aynı zamanda nem ve sıcaklık değerleri istenilen noktaya getirilmektedir. Önemli noktalardan biri de ameliyathanelerde gürültünün minimum seviye çekilmesine konusunda büyük bir önem taşımaktadır. Aynı zamanda üründe oluşabilecek herhangi bir insan sağlığına etki eden zararlarında barınmasını engellemektedir. Tabii burada enerji sarfiyatının kullanmasını da en düşük noktaya getirilmesi temiz oda havalandırma sistemlerinin özellikleri arasında yer alır. Bu kapsamda ürünlere bakteri ya da küf ile birlikte değişik mikroorganizmaların bulaşması önlenmektedir. Ayrıca ürünlerin raf ömürleri uzarken sağlık kuruluşları açısından ise enfeksiyon durumları ve bulaşıcı hastalıklardan tamamen korunma imkanı elde edilir.

TOP