PAKET TİP HİJYENİK KLİMA SANTRALİ


EBA ile havanız değişecek...

Ürün Tanımı

EBA Paket Tip Hijyenik Klima Santralleri sağlık, gıda, kimya sanayisi gibi hijyenikliğin ön planda olduğu uygulamalarda kullanılır. Paket tip hijyenik klima santralleri ortamda bulunan her türlü bakteri, partikül ve virüslerin uzaklaştırılması ve de dış ortamdan alınan taze havayı gerekli filtrelerden geçirerek istenilen sterilizasyon seviyesine getirip mahale yollanmasını sağlar.

Ameliyathane odalarında klima sisteminin en önemli görevi, oda içerisindeki partikül sayısını istenilen standart değerlere getirmek, ameliyat edilen hastanın enfeksiyon kapmasını engellemek, hastanın ve ameliyat ekibinin termik konforunu sağlamaktır. Temiz ve steril bölgelerde partikülden arındırılmış hava üflemek ve pozitif ve negatif basınç ayarlarını sağlamak, insan ve ekipmanların sebep olduğu ısı yükünün alınmasını, hasta ve personelin temiz hava ihtiyacının karşılanmasını, kirli havanın uzaklaştırılmasını, mikroorganizma sayısının düşürülmesini en az işletme masrafı ile sağlamak için iklimlendirme sistemleri diğer bölgelerin iklimlendirme sisteminden tamamen ayrı olarak planlanmalıdır. Genel olarak başka kriter yoksa temiz oda sıcaklığı 22°C (18-24°C) ve bağıl nem %45 (40-55) Rh dır. Hassasiyet gerektiren odalarda sıcaklığın ±0,3.nemin ise ±2 toleransla tutulması küf, mantar ve mikroorganizmaların hızlı bir şekilde üremelerini önlemek için gereklidir EBA Paket Tip Hijyenik Klima Santrali bu ihtiyaçlarını karşılamak için dizayn edilmiştir ve EN 1751/1988 DIN 1946 -4; 2008 DIN EN ISO 5167 STANDARTLARINDA TESTE TABİ TUTULMUŞTUR.

EBA Paket Tip Hijyenik Klima Santralleri 23850 m^3/h dan 10.000 m^3/h debiye kadar 7 tipte üretilir. Paket tip hijyenik klima santralleri kompakt yapısı, az yer kaplaması, yüksek verimli olması tercih sebebi olmaktadır. Ayrıca paket tip cihazlar tek başlarına istenilen mahalin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde dizayn edilmiştir

Aşağıya Kaydır

Ürün Bilgi Formu


TOP