SIĞINAK SANTRALİ


EBA ile havanız değişecek...

Ürün Tanımı

Sığınak havalandırma santralleri prensip olarak iki farklı şekilde çalışmaktadır. Normal zamanlarda taze hava 64 panel filtreden geçirilerek yollanmaktadır. Savaş zamanında ise taze hava nükleer, biyolojik, kimyasal gazları soğurabilen aktif karbon filtre, hepa filtre ve kurşun aliminatörden geçirilmektedir.

Kullanacaklara Göre Sığınaktan

Özel sığınaklar; evlerde, kamu ve özel işyerleri ile fabrika ve müesseselerin bodrumlarında veya bahçelerinde yapılır. Buralarda oturan ve hizmet edenlerin korunması amacıyla kullanılır.

Genel sığınaklar; halk topluluklarının çok bulunduğu yerlerde veya o anda dışarıda bulunanların korunması için (çarşı, pazar, garaj, liman, istasyon gibi) trafiğin yoğun bulunduğu mahallerde, hükümet, belediye ve özel idare tarafından müştereken yapılırlar.

Kullanım Amacına Göre Sığınaktan

Basınç sığınakları; nükleer silahların ani (ışık, ısı, basınç ve ilk radyasyon) ve kalıntı (radyoaktif serpinti) etkileriyle, klasik ve modern silahların tesirlerine, kimyasal ve biyolojik savaş maddelerine karşı korunmak amacıyla inşa edilen sığınaklardır.

Serpinti sığınakları; nükleer silahların radyoaktif serpinti etkilerine karşı korunmak amacıyla inşa edilen sığınaklardır. Bu sığınaklar; kimyasal ve biyolojik savaş maddelerine, nükleer silahların zayıflamış basınç ve ısı tesirlerine ve klasik ve modern silahların parça tesirlerine karşıda korunma sağlarlar.

Sığınağın çeşidi ne olursa olsun mekanik havalandırma yapılması zorunludur. Koruma zamanlarında dışarıdan alınan hava; nükleer tip hepa filtre, aktif karbon filtre, kurşun eliminator gibi filtreleme sisteminden geçirilerek sığınak içerisine verilir.

Barış zamanlarında ise dışarıdan alınan hava sadece G4 tipi kaba filtreden geçirilerek sığınak içerisine verilir. Sığınaktan yararlanan insanların bulundukları koruma ortamında bulunma süreleri
boyunca ortam havasının asgari yaşam koşullarına uygun olması sağlanmalıdır. Bedensel bir faaliyeti olmaksızın, yetişkin bir insanın teneffüs ettiği hava yaklaşık 0.5 m3/h (maksimum 8….9 m3/h); teneffüs edilmiş hava ise 35 °C ve %95’lik neme sahip olmakta ve ortalama olarak %17 02, %4 CO2 ve %79 N içermektedir. Yeterli düzeyde hava değişimi sağlanabilmeli, ortamdaki CO2 %2’den fazla ve oksijen seviyesi %19’dan az olmamalıdır. Radyasyon, biyolojik ve kimyasal tozların ve parçaların sığınak içerisine sızmasını önlemek için iç ortamda dış ortama göre 50 Pa değerinde pozitif basınç yaratılmalıdır. Sığınak havası ısıtılmamalı, soğutulmamalı ve nemlendirilmemelidir.

Gaz, kalorifer ve diğer tehlike arz edebilecek borular mümkün olduğunca sığınak içerisinden geçirilmemelidir. İçme suyu ve atık su boruları sığınak içerisinden geçirilebilir. Elektrik cihazlarının kabloları nemli ortama uygun olarak seçilmelidir. Sığınaktaki bütün açılıp kapanan kapı v.b. elemanlar ve dış bağlantısı olan açıklıklar hava sızdırmaz şekilde yapılmalıdır.

Aşağıya Kaydır

Ürün Bilgi Formu


TOP